Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Putovní výstava "MASARYKŮV ODKAZ"

Libreto výstavy zpracoval podle námětu Mgr.Zdeňka Pokorného, člena předsednictva MDH, historik Mgr.Ladislav Smejkal, pracovník Městského muzea v České Lípě.

Stručný přehled obsahu jednotlivých výstavních panelů / rozměr 75 cm x 95 cm /: