Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Orgány MDH

Sněm MDH
Předsednictvo MDH (9 členů + 4 náhradníci)
Předseda MDH
Kontrolní komise (5 členů + 2 náhradníci)