Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Struktura MDH

Územní struktura

Klub Předseda
TGM KOPŘIVNICE Mgr. Jaroslav Šula
TGM PLZEŇ Mgr. Milada Hofmanová
TGM PRAHA 4 Ing. Vladimír Prchlík
TGM PRAHA 14 (vnik ke 100. výročí založení ČSR) Erik Lukas
TGM PŘÍBRAM MUDr. Lidmila Ripová
TGM UŽHOROD Ivan Latka
TGM ČESKÉ BUDĚJOVICE Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
TGM HOŘOVICE Mgr. et Mgr. Lenka Šedivá
TGM HLUBOŠ Jana Merunková
Organizační řád klubů TGM

Organizační struktura

Sněm: Nejvyšší orgán svolávaný 1 x za 5 roků
Předsednictvo: 14 členů volených sněmem MDH
Předseda: Statutární orgán volený sněmem MDH
Místopředsedové: 3 místopředsedové volení Předsednictvem
Kontrolní a revizní komise: 5 členů volených Sněmem
Náhradníci Předsednictva: 5 členů volených Sněmem
Sekretariát: výkonná tajemnice - Mgr. Jindřiška Nevyjelová