Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Struktura MDH

Územní struktura

Klub Předseda
TGM KOPŘIVNICE Mgr. Jaroslav Šula - j.sula@centrum.cz
TGM PLZEŇ Mgr. Milada Hofmanová
TGM PRAHA 4
TGM PRAHA 14 (vnik ke 100. výročí založení ČSR) Bc. Erik Lukas - erik.luccas@seznam.cz
TGM PŘÍBRAM MUDr. Lidmila Ripová - ripova.lidmila@seznam.cz
TGM UŽHOROD Ivan Latka - latkouzg@ukr.net
TGM ČESKÉ BUDĚJOVICE Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. - dolistamasdem@gmail.com
TGM HOŘOVICE Mgr. et Mgr. Lenka Šedivá - sediva.lenka@centrum.cz
TGM HLUBOŠ Jana Merunková - jana@zamekhlubos.org
Organizační řád klubů TGM

Organizační struktura

Sněm: Nejvyšší orgán svolávaný 1 x za 5 roků
Předsednictvo: 14 členů volených sněmem MDH
Předseda: Statutární orgán volený sněmem MDH
Místopředsedové: 3 místopředsedové volení Předsednictvem
Kontrolní a revizní komise: 5 členů volených Sněmem
Náhradníci Předsednictva: 5 členů volených Sněmem
Sekretariát: výkonná tajemnice - Ing. Barbora Zapletalová