Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Putovní výstava „MASARYKŮV ODKAZ“ doputovala až za oceán

Putovní výstava „MASARYKŮV ODKAZ“ doputovala až za oceán, do Toronta v Kanadě. Jak k tomu došlo?

Začátkem měsíce dubna 2017, přišel e-mail od pana Františka Ječmena, prezidenta Masarykova institutu v Torontu / MASARYK MEMORIAL INSTITUT/. S naší výstavou se seznámil na stránkách časopisu „ČAS“, který posíláme všem krajanským spolkům, se kterými je MDH v kontaktu. Pan Ječmen projevil zájem o získání výstavních materiálů do Kanady, proto se na tuto možnost dotázal tajemnice MDH, pí Jindřišky Nevyjelové. Po projednání v Předsednictvu MDH, které vyslovilo souhlas a rozhodlo, aby byly pořízeny kvalitní kopie výstavních materiálů, které by naši činnost mohly reprezentovat mezi krajany. Materiály byly vloženy do dvou ochranných tubusů a vnuk naší tajemnice, pan Jaromír Nevyjel je jako spoluzavazadlo odvezl do Toronta, kam shodou okolností v květnu 2017 cestoval za svým kamarádem z dětství. Tato náhodná situace napomohla velmi rychlému splnění přání krajanů v daleké Kanadě.

Již před projevením zájmu o získání možnosti vystavovat „MASARYKŮV ODKAZ“ v Kanadě a USA, byli krajané seznámeni s tím, že s myšlenkou na vytvoření výstavy přišel Mgr. Zdeněk Pokorný, člen předsednictva MDH a libreto zpracoval jeho kolega Mgr. Ladislav Smejkal, výstavník a historik. Oba jsou obyvateli České Lípy, proto výstava měla první slavnostní vernisáž v jejich městském muzeu. Odtud putovala po téměř všech krajích České republiky.

Obrázek 1: "Masarykův odkaz" a publikace vydané ve spolupráci s MDH
Obrázek 2: Masaryktown - kanceláře a restaurace Praha

Pan Ječmen přijal Jaromíra a převzal výstavní materiály v MASARYKTOWNU, největším kanadském středisku krajanů, pocházejících z Čech a Slovenska. Průběžně nás informoval písemně, jaký mají plán v „putování výstavy“ po Kanadě a v příštím roce po USA. První instalace bude v Torontu k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Potom by měla putovat no městech Kanady, kde pracují krajanské spolky. V roce 2018, ke stému výročí vzniku ČSR, mají záměr předat výstavní materiály do USA, kde krajané také o instalaci projevili zájem. Považujeme to za krásný dar krajanů jak panu prezidentu Osvoboditeli, tak Československé republice, Tomášem Garrigue Masarykem založené.

Dovolím si stručnou informaci o Masarykově institutu v Torontu /MASARYK MEMORIAL INTITUTE / je největším střediskem našich krajanů v Kanadě. Vznik této neziskové organizace sahá do doby 2. světové války, kdy byla v Torontu vytvořena „Československá národní asociace“, později přejmenovaná na „Československé národní sdružení v Kanadě“, organizace, která měla postupně odbočky po celé Kanadě. V Torontu byl vytvořen „Masarykův ústav“, který si stanovil poslání: „vytvářet krajanům prostor pro kulturní a společenský život, pro vzájemnou pomoc i pomoc republice doma“. Původně sídlil v objektu nazvaném „Masaryk Hall“, jako stálá upomínka na prvního prezidenta ČSR a vyznání sounáležitosti s masarykovskými ideály. Činnost se úspěšně rozvíjela a bylo třeba získat větší prostor k prohlubování krajanského života. V r. 1948 byla zakoupena farma v části zvané Highland Creek ve Scarborough a postupně vlastními silami nadšenců byla přeměněna na krásný park. Vzniklo místo zvané „MASARYKTOWN“. Na paměť prvního slavnostního otevření, první neděli v červenci r. 1948, pořádá se každoročně první červencovou neděli na Masaryktownu tradiční Československý den. Z původního výletního místa se stalo skutečné centrum krajanského života.

Obrázek 3: Interiér restaurace Praha
Obrázek 4: Masarykovy domy - byty pro krajany

„MASARYKTOWN“ je deseti hektarový československý park, kde je kromě budovy s kancelářemi Masarykova ústavu také restaurace PRAHA, dále pomník obětem komunismu a kaplička s. Antonína. V blízkosti jsou tzv. Masarykovy domy, moderní bytové jednotky k ubytování krajanů – imigrantů. Krajanský spolek vydává čtrnáctideník „ NOVÝ DOMOV“, psaný v českém a anglickém jazyce.

V čele „MASARYKTOWNU“ je již po osmé zvoleným prezidentem pan František Ječmen, který se stal naším hostitelem, přesně řečeno, hostitelem naší putovní výstavy „MASARYKŮV ODKAZ“. Slíbil nám podávat průběžné informace o výstavě, a my tyto informace budeme přetiskovat na webové stránky Masarykova demokratického hnutí a do časopisu ČAS.

Jindřiška Nevyjelová
červenec 2017