Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Výborná zpráva - archiv

Předsednictvo MDH s pocitem radosti a spokojenosti sděluje, že od ledna 2022 se podařilo pokračovat v pravidelných přednáškách, které organizuje.
Považujeme za výbornou zprávu, že máme dětské písemné práce, které budeme vyhodnocovat v letních měsících.
Výbornou zprávou je, že se najdou lidé, kteří o Masarykovo demokratické hnutí mají zájem a pošlou přihlášku.
Velmi dobrou zprávou je to, že máme učebnice českého jazyka určené na základní školu v Užhorodě a žákům budou převezeny naším členem předsednictva.
Masarykovo demokratické hnutí vydalo další sborník prací dětí č. 10, který si zaslouží pozornost.
Byla dokončena jednání o prostorech, kam se budeme stěhovat v měsíci září 2022. Nová adresa bude včas zveřejněna.
Využíváme již pro jednání s úřady datovou schránku.
Předsednictvo MDH s pocitem radosti a spokojenosti sděluje, že od ledna 2022 má MDH dva nové Kluby TGM. S přispěním předsedy MDH, Prof. Dr. Josefa Dolisty vytvořily členky MDH v Hořovicích K TGM Hořovice.
Předsedkyní se stala Mgr.et Mgr. Lenka Šedivá.
Klub vypracoval svůj program na rok 2022, a bude se podílet i na plnění programu P MDH.
Další novinkou je vstup šesti osob se vztahem k zámku Hluboš u Příbrami do MDH v r.2021 a rozhodnutí od ledna 2022 vytvořit Klub TGM Hluboš. Také zde při zakládání přispěl radou pan Prof. Dr.Josef Dolista, předseda MDH.
Předsedkyní K TGM Hluboš se stala paní Jana Merunková, zakladatelka, ředitelka Zámek Hluboš z.ú.
V připraveném programu je již ohlášena první akce pro veřejnost, kterou je od března umístění Putovní výstavy „MASARYKŮV ODKAZ“, který klubu zapůjčí P MDH.
Oba kolektivy chválíme za jejich rozhodnutí a budeme se těšit na spolupráci.