Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Dialogy

Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Mgr. Jindřiškou Nevyjelovou, tajemnicí Masarykova demokratického hnutí
Rozhovor předsedy Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s historikem Milanem Scholzem
Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Mgr. Ivanem Latkem, ukrajinským filologem a historikem, předsedou Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě / Ukrajina
Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s doc. Ing. Vratislavem Preclíkem, CSc.
Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Ing. Jitkou Nevečeřalovou-Preclíkovou
Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Jaromírem Šlápotou (předseda Československého ústavu zahraničního, pomáhajícím českým krajanům)
Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s MUDr. Ripovou Lidmilou (atestace II., stupně obor ORL)