Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Slovo Předsedy - archiv

Slovo předsedy

Drazí přátelé!
Městský soud v Praze, který má na starosti i naše Masarykovo demokratické hnutí, vyhlásil naše cíle tímto způsobem: „Sdružování fyzických a právnických osob usilujících o to, aby etické, humanitní a demokratické ideje T. G. Masaryka se staly základem i součástí politiky státu a života občanů.“
Toto jeho stanovisko je vynikající! Tímto směrem kráčíme! Vy jako členové MDH podporujete tyto cíle členskými příspěvky, svou aktivitou, MDH jde touto cestou vyhlašováním žákovských a studentských soutěží, na předsednictvu pracujeme tak, abychom dosáhli jmenovaných cílů. Etika, humanita, výchova k občanství, to je smysl našeho hnutí. Mnoho lidí, kteří nechápou smysl našeho hnutí, mně říká, k čemu jsme, že je to již dávná doby od konce života T. G. Masaryka. Že tedy postrádají smysl našeho hnutí. Jenže my neoslavujeme T. G. Masaryka, my odkazujeme přesně na to, co správně vystihnul Městský soud v Praze. K etickým, humanitním a demokratickým idejím na příkladu odkazu T. G. Masaryka chceme vzdělávat a vychovávat.
Nemáme recepty, tzv. kuchařku, jak tuto práci konat. Je na našem svobodném rozhodnutí, jaké metody zvolíme, hlavně však musíme něco vytvářet, hlavně efektivně! Máme mnoho možností. Můžeme hledat na školách sympatii ředitelů a učitelů pro soutěže, můžeme prezentovat časopis Čas, můžeme hledat solidní budoucí členy MDH, můžeme se vzdělávat na základě vydaných knih MDH, případně jiných, můžeme podnítit svými nápady vedení MDH, můžeme sdílet naše hodnoty s dalšími lidmi.
Měl jsem setkání se slovenskými vysokoškolskými studenty. Samozřejmě věděli, že naším prvním prezidentem byl T. G. Masaryk. Ale nikdy od něho nic nečetli, neznali ani jednu jeho knihu. Mnozí z vás máte vliv na mladší generaci. Znají vaši nejbližší něco z díla T. G. Masaryka?
Prosím o sledování našich stránek, pro zprávy aktuální je vhodný facebook. Tam se občas podívejte a získáte důležité informace.
Chci poděkovat našim členům MDH, kteří MDH podporují finančně, je to úžasné a vyjadřují krásný postoj k naší činnosti.
Od r. 2024 malinko zvýšíme členské příspěvky. Předsednictvo odsouhlasilo tuto změnu v únoru v r. 2023 na rok 2024: Důchodci 200 Kč a pracující 300 Kč + příplatek v případě tištěné verze časopisu Čas: důchodci 250 Kč a pracující 350 Kč. Je mně to osobně líto, ale ceny jdou vzhůru za poštovné a pak ceny další, které se týkají vydání časopisu Čas. V r. 2024 budeme posílat Čas jako dvojčíslí, abychom ušetřili finance na stabilizaci MDH. Nevíme, jak se projeví škrty Ministerstva financí na rok 2024.
Přeji vám všem jen vše dobré, hlavně zdraví a osobní spokojenost. Neváhejte se mně dotazovat, nabízet podněty a dávat najevo, že všichni táhneme za jeden provaz.
Přeji vám všem krásné dny a hodně sil po celý rok 2023!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
4.3.2023

Slovo předsedy – zima r. 2022

Drazí přátelé!
Všichni jsme zneklidněni mnoha událostmi v Evropě, energetickou chudobou, finančními starostmi, válkou na Ukrajině. Tato zima není nijak radostná a my se nesmíme nechat psychicky podlomit. Zachovejme vše nutné pro naši fyzickou a psychickou kondici. Hledejme důvody k radosti z přátel, známých, z rodiny. Nesmíme malomyslnět a říkat si, že život ztratil smysl.
Zesnutí naší paní tajemnice Jindřišky Nevyjelové nás zastavilo. S vděčností na ni vzpomínáme a také si uvědomujeme vlastní konečnost. Děkujeme za příspěvek na smuteční věnec.
Ke konci roku činíme také zamyšlení nad tím, jak jsme prožili celý rok 2022, co se nám podařilo udělat a co nikoli. Vím, že mnozí členové našeho hnutí jsou nemocní a mrzí mě, že jim nemohu pomoci. Že jejich kvalitu života, co se týká zdraví, nemohu mnohonásobně zvýšit. Ale přeji jim samozřejmě zdraví a sílu!
V tomto roce 2022 jsme udělali spoustu věcí podle cílů našeho hnutí, stěhování nám sebralo dost času a sil. Někteří členové doslova nesli tíhu nábytku a knih, všem moc děkuji! Byly s tím propojené mnohé oběti jednotlivých členů, kteří poskytli paní tajemnici J. Nevyjelové pomocnou ruku.
Jako Masarykovo demokratické hnutí jsme pracovali standardně, konali jsme přednášky, vyhodnocovali jsme žákovské soutěže, předávali úspěšným žákům ocenění našeho hnutí. Velké poděkování patří za to také všem vyučujícím těchto žáků a studentů.
Na co se musíme soustředit v příštím roce? Bude to získávání nových členů do našeho hnutí! Prosím, kdo můžete a máte kolem sebe dobré lidi, vyprávějte jim o našem hnutí a nabídněte členství. A pak se musíme soustředit na naši ekonomiku. Jak víte, roky jsme nezvýšili členské poplatky, dokonce ani letos. Důvod? Protože mnozí členové MDH jsou důchodci! Mnozí z vás jste dobrovolně poslali více korun, než bylo povinné. Ohromné díky všem! Děkuji také za pochopení.


Přeji vám všem krásné a spokojené a radostné vánoční svátky, hlavně zdraví a pohodu v srdci po celý rok 2023!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
4.12.2022

Slovo předsedy – podzim r. 2022

Drazí přátelé,
podzimem se začínají projevovat u mnoha lidí deprese, špatné nálady, některé děti se zlobí, že učitelé na ně mají požadavky a také se začínají projevovat tzv. „podzimní nemoce“. Podzim však také přináší krásné pohledy na stromy, které mění barvu listí a při slunečním svitu je příjemné jít do lesa na procházku. popřemýšlet o naší životní cestě, třeba najdeme i klíč k řešení některých problémů. I když podzim nám přináší již mnoho ekonomických problémů, stejně si můžeme či musíme uchovat chladnou hlavu. Není tedy jen důvod ke smutku. Je důvod i k radosti. Musíme se naučit nově vidět věci a náš mikrosvět a svět vůbec i z té opačné a lepší strany. Jsou důvody k radosti. Lidé, co stráví v přírodě alespoň 30 minut denně, jsou na tom psychicky lépe než ti, co zůstávají doma bez komunikace s vnějším světem.
Chci dát podnět našim starším členům hnutí, aby se starali o své zdraví. Na podzim je třeba se zaměřit na příjem vitamínů a je nutné, pokud je to možné, vyhýbat se všemu, kde je mnoho lidí z důvodu virových nákaz. Doporučuji měřit pravidelně krevní tlak, nechat si vyšetřit hladinu cholesterolu, velkým rizikovým faktorem je obezita. LDL-cholesterol čím je nižší, tím je to pro organismus lepší.
Mou radostí jsou studenti. Uvědomuji si, že oni již vytvářejí budoucnost naší země. T. G. Masaryk pobýval profesně na univerzitách a dobře si uvědomoval význam vzdělání mladé generace. Je nutné je přivádět k odpovědnosti za naši zemi.
Dostávám otázky, koho volit za prezidenta České republiky. Máme jako vzor prezidenta T. G. Masaryka. Musí to být člověk bezúhonný, vzdělaný, který podporuje hodnoty svobody, demokracie, lidských práv, se smyslem pro spolupráci s ostatními národy a státy, který ctí tzv. západní hodnoty. Musíme přemýšlet o jednotlivých kandidátech na funkci prezident a pak vybrat.
Pokud by se mě někdo zeptal, co bych mu doporučil k četbě podzimních večerů, pak bych asi odpověděl: Doporučuji knihu Petra Zídka, Utajená láska prezidenta Masaryka, vyd. Universum, Praha 2017. V knize najdeme mnoho podnětů a informací kolem osoby T. G. Masaryka.


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
3.9.2022

Slovo předsedy – léto 2022

Drazí přátelé,
T. G. Masaryk správně řekl, že jsme povinni sloužit vlasti pravdou. Dodnes jeho slova mají velký význam.
Osvěžením politické kultury by bylo, kdyby se pravda říkala, i když by nebyla příjemná. Můžeme prostě konstatovat, že kdo lže, nejedná čestně. Berme to jako kritérium pro každé období dní voleb.
Začínáme se v předsednictvu MDH připravovat na hodnocení dětských prací. Je velmi milé, když sledujeme paní učitelky, jak pomáhají dětem připravit písemnou práci pro soutěž, kterou pak hodnotí naše komise. A těšíme se všichni na předávání podzimních cen vítězům.

Tento rok 2022 je a bude rokem solidarity se všemi, kteří jsou v situaci utrpení a nouze. T. G. Masaryk byl sociálně citlivý člověk. Měl dobré srdce. Budeme mít dost příležitostí se nějakou formou účastnit na mírnění sociálních bolestí lidí kolem nás. Být milosrdnými znamená mít milé srdce. Ukažme ho podle svých možností těm, kdo potřebují naši pomocnou ruku.

Naše Masarykovo demokratické hnutí by mohlo mít jednu velkou kvalitu: tou je soudružnost, vzájemná spolehlivost, přátelskost. Členové našeho hnutí by se neměli cítit osamoceni, izolováni, naše kluby by mohly být velkou pomocí ke komunikaci s druhými, ke sdílení názorů a také by měly pomáhat k získávání vědomostí z díla T. G. Masaryka.

Nedávno jsem ukázal medikům knihu Sebevražda od T. G. Masaryka. Byli překvapeni, vůbec o této knize nevěděli. Rád jsem jim řekl, že je to habilitační práce T. G. Masaryka, která prokazuje smysl pro detail v tehdejší době bez internetu. Je to jeho sociologická práce, kterou lze vřeledoporučit k četbě. Nabízím ji také jako téma pro naše kluby.

Buďme velkorysí k obyvatelům Ukrajiny v naší zemi. Buďme velkorysí k dětem těchto imigrantů. Ne všichni mají pochopení pro jejich otřesnou situaci. Bojme se plytkosti hodnocení těchto lidí a raději podávejme pomocnou ruku.


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
3.6.2022

Slovo předsedy – jaro 2022

T. G. Masaryk vyjadřoval velkou úctu k ženám. Úcta k ženám měla u něj konkrétní obsah, chtěl, aby ženám bylo dopřáno vzdělání, protože ženy mají velký podíl na vzdělávání dětí. Vliv vzdělaných žen na společnost a na různé obory bude velký, v tom se T. G. Masaryk nemýlil. Neobával se vyjadřovat, že žena bude mít velký vliv na vědu. Ženám se mělo usnadnit vzdělání na základních školách, ale ženy se měly vzdělávat také na univerzitách. V dnešní době je toto vše samozřejmostí, dnes nás nepřekvapí, když vidíme ženy v každém odvětví lidské činnosti. Ale v době T. G. Masaryka to samozřejmostí nebylo a jsme vděčni, že odkaz T. G. Masaryka se naplnil. O to více je tragické, že i v dnešní době jsou ženy znásilňovány, mučeny, zabíjeny. Zde by T. G. Masaryk nasadil všechny páky svého vlivu, aby chránil ženy v jejích právech a v důstojném zacházení. T. G. Masaryk oceňoval medicínské vzdělání žen, vážil si lékařek, nakonec však každé ženy, která se vhodně uplatnila v jakémkoliv směru lidské činnosti.

Členové Masarykova demokratického hnutí v duchu Deklarace lidských práv a svobod podporují snahu žen, které s dětmi utekly před válkami, hladomorem, nemocemi, bez rozdílu národnosti a barvy pleti, o efektivní začlenění do naší české společnosti. Mám radost, když vidím, jak reagují občané a naše české instituce, aby o tyto ženy bylo zpočátku postaráno, než se začlení do pracovního procesu a budou žít ze své mzdy. Pomáhejme jim! T. G. Masaryk svým vlivem by byl velmi nápomocen těmto ženám v nouzi.

Sociální otázky a sociální problematiky byly velmi blízké T. G. Masarykovi. Prokázal tak své otevřené srdce lidem v nouzi. Zajímal se o životní zkoušky mnoha lidí a jejich chudobu. Proto i sociální otázky v dnešní době nás jako členy Masarykova demokratického hnutí musejí zajímat a každý z nás ať chudým lidem pomáhá, jak mu to dovolí jeho životní okolnosti.

Musíme živit v sobě naději, že zase bude v Evropě mír a ženy nebudou cílem násilí a bezpráví!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
3.5.2022

Slovo předsedy k Velikoncům 2022

Moji milí členové a členky MDH, vážení čtenáři našich webových stránek!

Všichni jsme dnem 24. – 25.2.2022 byli rozechvěni zprávou o napadení Ukrajiny a četných ztrátách na životech a ohromných materiálních ztrátách na území Ukrajiny do současnosti. Válka trvá dlouho a škody na životech a na majetku přibývají.

Současně se musíme vyrovnávat s rostoucími cenami zboží, s inflací, s chudobou některých našich spoluobčanů.

Některé rodiny se vyrovnávají s nedávným úmrtím těch, kteří zemřeli v důsledku Covidu – 19 v r. 2021/2022. Toto všechno nejsou malé bolesti, které potkávají mnohé z nás.

Měli bychom se neustále učit mírnit bolesti a utrpení lidí, které potkáváme, když víme o jejich trápení, měli bychom jim dodávat naději. Bez naděje se žít nedá.

Právě naděje je také obsahem velikonočních svátků. T. G. Masaryk bytostně věřil v posmrtný život u Boha. To je obsah velikonočních svátků, že zlo nemá poslední místo v lidském životě! Podobně pak nespravedlnost, násilí, bezpráví.

Přeji vám všem v tomto roce 2022 hodně naděje a rozpoznání obsahu Velikonoc!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
11.4.2022

T. G. Masaryk se narodil 7.3.1850 v Hodoníně. Budeme si připomínat toto výročí zejména jako členové Masarykova demokratického hnutí. V této rozbouřené době, která se dotýká každého z nás, chci vyzdvihnout jeho schopnost síly odporu. Českoslovenští legionáři bojovali za demokracii a svobodu tehdejšího Ruska. Rudá armáda sice zvítězila, postavy Lenina a Stalina byly hrůzným dědictvím tohoto vítězství. T. G. Masaryk jako znalec ruského prostředí dobře věděl, jaké budou důsledky vítězství Rudé armády. T. G. Masaryk udělal, co bylo nutné ze své strany, ale musel polknout i hořkou pilulku prohry v Rusku a pomoci legionářům dostat se domů. Důsledky vítězství Rudé armády nad demokracií a svobodou v tehdejší době spatřujeme i dnes.


Josef Dolista
předseda MDH
3.3.2022

K situaci na Ukrajině

Masarykovo demokratické hnutí vyjadřuje úctu a respekt k mezinárodním smlouvám a dohodám. Členům Masarykova demokratického hnutí na Ukrajině vyjadřujeme solidaritu, povzbuzujeme je k odvaze a k činnostem v duchu myšlení T. G. Masaryka. Slibujeme jim podporu na nákup učebnic a dětských soutěží, které se zaměřují na dílo T. G. Masaryka. Masarykův odkaz nás učí dialogu, k podpoře mírového soužití národů a ke spolupráci. Vše co vede k násilí a k válkám, nemůže akceptovat Masarykovo demokratického hnutí. Jsme pro demokracii, kulturu a nenásilí. Hájíme principy obsažené v Deklaraci lidských práv a svobod, principy míroveho řešení sporů mezi státy bez vojenské účasti.


Josef Dolista
předseda MDH
22.2.2022

Milí členové Masarykova demokratického hnutí,

Masarykovo demokratické hnutí vykonává svou činnost podle svých stanov také prostřednictvím členských příspěvků (200 Kč). Děkuji všem, kteří zaplatili členské příspěvky na rok 2022.
Děkuji těm, kteří přispěli více (!!!), než je povinností každého člena. Kdo ještě nezaplatil, prosím o zaplacení členského příspěvku. Číslo našeho účtu je: 478 436 153 / 0300. Variabilní symbol je 2022. Děkuji za pochopení všem! Složenky neposíláme, šetříme finanční prostředky.


Josef Dolista
předseda MDH
24.1.2022

Milí členové Masarykova demokratického hnutí, milí sympatizanti našeho hnutí,srdečně vás pozdravuji!

Naše webové stránky jsou inovovány, můžete je pravidelně sledovat (www.masarykovohnuti.cz). Významný je i facebook, kam dáváme drobné a aktuální zprávy. Stačí kliknout na modře uvedený facebook vpravo u našich webových stránek.

Často dostávám otázky, k čemu je vlastně Masarykovo demokratické hnutí. Odpověď je stále stejná. Usoučasňujeme morální nadčasový odkaz T. G. Masaryka, i jeho mnohé politické vize byly nadčasové, probouzíme zájem o dílo našeho prvního prezidenta. Není to pouze kladení věnců u jeho soch, ale chceme mnohem více zprostředkovat poznatky z jeho životního díla především mladé generaci.

Co potřebujeme dnes nejvíce? Získávat nové členy do našeho hnutí. Všechny členy našeho hnutí vyzývám ke zpytování vlastní činnosti. Kolik nových členů jste získali? Bez nových členů vymřeme. Bez nových členů ztratí Masarykovo demokratické hnutí kontinuitu. Bez nových členů se vytratí z českých novodobých dějin hnutí, které mělo odkazovat na nadčasové ideje T. G. Masaryka. Lidé jsou nejdražším kapitálem našeho hnutí!

V roce 2022 pokračujeme v odměňování těch studentů a učitelů, kteří se účastní literární soutěže v „masarykovských“ tématech. Pokračujeme v hledání spolupracovníků a institucí, pokud se blíží cílům našeho hnutí. Chceme založit nové kluby ve velkých městech České republiky. Pomozte!

Děkuji vám všem za zaslání členských a sponzorských příspěvků našemu hnutí! Ale také za pochopení mých výzev a proseb.

Pokud najdeme lidi, kteří s neuvěřitelným nasazením dýchají pro naše hnutí, posunou ideje T. G. Masaryka dopředu.

Že procházíme obtížným obdobím, je zřejmé. Chci vás povzbudit a dodat naději, činil tak po první světové válce i T. G. Masaryk. Naší nadějí jsou mladí lidé, které vzděláváme, vychováváme, učíme nejrůznějším dovednostem v prospěch našeho národa. Tak to dělali naši předkové, tak to budeme dělat i my. Nesmíme se dostat do stavu rezignace a beznaděje.


Josef Dolista
předseda MDH
K 1.1.2022

Bylo to 19. 12. 1933, kdy T. G. Masaryk vyjádřil své vánoční přání slovy:

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Masaryk věděl, co přinášejí války. Znal důsledky 1. světové války. Byly to hlad, nemoci, invalidity, velké psychické a tělesné utrpení, ničení materiálního bohatství národů. Při vědomí válečných hrůz si přál, aby se lidé nerozčilovali nad hospodářskými a politickými problémy. Věřil, že jednou se vše vyřeší, když bude zachována mravnost.

Jsme-li členy a členkami Masarykova demokratického hnutí, pak jeho výzvu musíme vyslyšet. Pokračovat v úsilí mravně vychovávat. Každý člen a členka Masarykova hnutí by měli být vychovateli mravních ideálů v pojetí T. G. Masaryka.

Masarykovo vánoční přání bylo vyjádřeno.

Slovo předsedy Masarykova hnutí musí znít podobně:

Pokračujme, jděme vpřed, mějme na mysli laskavou kulturní a mravní výchovu současné generace.

Zůstaňte, moji milí čtenáři a čtenářky, zdraví!


Josef Dolista
Vánoce 2021

Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová ve své příručce doporučila, aby řečníci nikdy neoslovovali publikum „dámy a pánové“ a o Vánocích mluvili jen opatrně, protože ne všichni jsou křesťané a slaví je stejně.

Toto doporučení je nepřijatelné! Nevím, kdo paní Heleně Dalliové radí, ale vím, že ani komunisty v nejhorších padesátých letech minulého století tato idea nenapadla. Jsou to věty odsouzení hodné a paní komisařka by měla ze svého postu odejít.

T. G. Masaryk by se snad na paní komisařku ani nepodíval. Proč? Nemohl by si jí ani trochu vážit.


Josef Dolista
5.12.2021

Milí členové Masarykova demokratického hnutí a jeho příznivci,

zítra začíná advent r. 2021. Vstupujeme do něj s vědomím pandemie, rizik mutací, ekonomických nejistot. O mnoha problémech České republiky víme ze sdělovacích prostředků. Chci Vám však popřát do adventní doby hodně naděje, protože bez ní se žít nedá. T. G. Masaryk věděl o problémech v Německu, věděl o stavu ekonomické krize obyvatelstva v poválečném období, znal obtíže českých občanů v německém pohraničí. Přesto nebyl škarohlíd a věřil v budoucnost obyvatelstva tehdejšího Československa. Naději mu dodávala i jeho náboženská - křesťanská víra. Soucítím se všemi, kteří jsou nemocní v této době pandemie a s těmi, kteří bez vlastní viny se dostali do ekonomických obtíží. Využívejte všech možností pomoci nabízených státem. Ať adventní doba je plodnou a příjemnou přípravou na vánoční svátky.


Josef Dolista
27.11.2021

Drazí přátelé,

T. G. Masaryk jako mladý muž si napsal do svých poznámek: "Nic není velké, co není pravdivé". Toto Masarykovo heslo mě kdysi tak zaujalo, že jsem se začal zajímat o jeho osobní historii a hlavně jeho dílo. Pokud chceme, aby se naše Masarykovo demokratické hnutí rozvíjelo a odpovídalo potřebám dnešní doby, každý z nás musí být pravdivý, dnes se také říká autentický, aby jako člen Masarykova hnutí dokázal ostatní souputníky života přiblížit k nadčasovým idejím našeho prvního prezidenta.

T. G. Masaryk jako prezident Československé republiky zůstává příkladnou postavou pro budoucí rozhodování ve volbách nového prezidenta v naší republice. Proto bychom měli sledovat život a dílo budoucích prezidentských kandidátů, jak se budou postupně objevovat jako kandidáti na tento úřad. Potřebujeme nového prezidenta, který bude mít silný morální profil. A bude to velký příklad pro všechny generace v naší zemi.

Velmi mě mrzí, že nemáme vůbec žádné kluby ve městech Hodonín, Ostrava, Opava, Brno, Teplice v Č., Ústí n. L., Most, Karlovy Vary. Bylo by úžasné, kdyby se v těchto městech vytvořily! Pokud nám někdo z členů Masarykova demokratického hnutí pomůže, rádi přijmeme jeho pomoc.

Znovu připomínám, že všechny vaše podněty budu zvažovat, když se na mě obrátíte a budeme spolu komunikovat.

S pozdravem

Josef Dolista
29.10.2021