Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Členové Předsednictva MDH

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., LL.M., Dr. h. c.

Předseda Masarykova demokratického hnutí

tel.: +420 602 474 018 | e-mail: dolistamasdem@gmail.com

Místopředsedové MDH

Mgr. František Dobšík

Místopředseda MDH

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Místopředseda MDH

Bc. Erik Lukas

Místopředseda MDH

Předsednictvo MDH:

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., LL.M., Dr. h. c.
Mgr. František Dobšík
Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.
Bc. Erik Lukas
Lubomír Sazovský
Ing. Zuzana Faflíková
Ing. Jitka Nevečeřalová, CSc.
Mgr. David Monsport
MUDr. Lidmila Ripová

Náhradníci Předsednictva MDH:

Mgr. Markéta Seidlová
Ing. Jana West Klasová

Kontrolní komise MDH:

Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
František Harlas
Mgr. Petr Honzák
Ing. Jan Sigmund
Marek Hruška

Náhradníci kontrolní komise MDH:

Mgr. Eva Dvořáčková
Miroslava Beňová