Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Klubové podvečery

Pozor: Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci divadla Kolowrat se klubové podvečery přesouvají do Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1.

Od Jana Amose Komenského k T.G.Masarykovi

2. 6. 2022 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Mgr. Zdeněk Pokorný a Doc. Vratislav Preclík, CSc.

Detail Akce

Nová Evropa v pojetí T.G.Masaryka. Postřehy pro současnost

15. 9. 2020 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Prof. Dr. Josef Dolista, PhD., ThD. a MUDr. Lidmila Ripová

Detail Akce

Od Jana Amose Komenského k T.G.Masarykovi

17. 3. 2020 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Mgr. Zdeněk Pokorný a Doc. Vratislav Preclík, CSc.

Detail Akce

Kritické a etické úvahy TGM k důsledkům Francouzské revoluce

19. 10. 2019 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Prof.Dr. Josef Dolista, Ph.D.,TH.D.,LL.M.,Dr.h.c.

Detail Akce