Klub TGM v Kopřivnici - Myšlenky TGM

Vážení přátelé,

Velmi rádi bychom vás informovali o zajímavé akci Klubu Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici, kterou bude letos již podvacáté pořádat setkání občanů s osobnostmi politického a společenského života která po celou dobu nese název „Myšlenky TGM a současnost“. Jakýmsi impulzem pro její vznik byla prosba dvou pánů, kteří obnovili po revoluci Klub MDH v Kopřivnici, zda bychom se my mladší nezapojili do aktivity připomínající význam osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka.

Souhlas přišel okamžitě, ovšem s tím, že osobnost TGM nechceme připomínat současné generaci pouze formou projevů ve dnech významných výročí, ale akcemi, které budou konfrontovat myšlenky TGM se současným dění v republice a to nejen vůči politice, ale i k vývoji myšlení společnosti jako celku.

Ti dva pánové, Lubomír Hanzelka a Bohuslav Ficek souhlasili i s touto podmínkou a okamžitě i přes svůj vysoký věk vyvinuli neobyčejnou aktivitu. Pomohli „otevřít dveře“ na Pražský Hrad, kde působil pan Jaroslav Šafařík, jeden ze spolupracovníků prezidenta Václava Havla. Ten zprostředkoval schůzky s Janem Rumlem, tehdejším ministrem vnitra, s mluvčím prezidenta Václava Havla, Ladislavem Špačkem i s Petrem Pithartem, tehdejším předsedou horní komory Parlamentu ČR.

Další bylo osudové setkání s Pavlem Pecháčkem, pracovníkem Rádia Svobodná Evropa. Právě on si vzal tento projekt za své a výrazně se podepsal na dramaturgii tohoto setkání.

Tak vznikl pořad, který měl být jednorázovou záležitostí, ale který se letos dožije již dvacátého pokračování.

Myslíme si, že všichni, kteří byli na této akci našimi hosty, jí dodali vážnost, solidnost a vysokou prestiž. Vyjmenujme jen některé hosty. Vedle výše uvedených jmen se prezentovali i Jaroslava Moserová-místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, František Lobkowicz-biskup ostravsko-opavské diecéze, Jiří Ješ - publicista Rádia Svobodná Evropa, Lubomír Zaorálek -tehdejší místopředseda ČSSD, Miroslava Němcová - bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR, Ivan Medek – tajemník prezidenta ČR Václava Havla, Jiřina Šiklová – socioložka, Zbygniew Czendlik- římsko-katolický kněz, atd. atd.

Jaký je největší význam těchto setkání? Zjištění, že myšlenky TGM zdaleka nejsou již jen historickými artefakty, ale že jsou stále platné, v mnohém varovné a hlavně velmi nadčasové.

Všichni doufáme, že jubilejní dvacátý ročník bude nejen slavnostní, ale je možné, že odstartuje další projekty, které pomohou upevňovat demokracii i v tak složitém prostředí, jakým je Moravskoslezský kraj.

Dík samozřejmě patří také předsednictvu Masarykova demokratického hnutí v Praze a Městu Kopřivnice za úžasnou podporu a všem, kteří této akci pomohli za ta léta žít a vyrůst na úroveň, kterou ocení nejenom historie.

A tak pokud máte chuť můžete se přesvědčit na vlastní oči o všem výše uvedeném 16. listopadu 2017 v 17:00 v Kulturním domě v Kopřivnici.


Budete srdečně vítáni!Lubomír Sazovský - Klub TGM Kopřivnice
říjen 2017