Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Mgr. Ivanem Latkem, ukrajinským filologem a historikem, předsedou Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě / Ukrajina

JD: Jsem rád, že jste pane magistře přijal mé pozvání k dialogu. řekněte něco o sobě našim čtenářům.

IL: Jsem mgr. Ivan Latko,ale správně Latka. Absolvoval jsem Užhorodskou státní univerzitu, mám profesi ukrajinského filologa a historika. Díky tomu, že mám česko-slovenské příbuzenské kořeny - po linii otce žijícího v Sokolově, v Karlových Varech a v Domažlicích. Dokonce v roce 2000/2001 jsem studoval na Karlově univerzitě ve Praze, byl to obor dějiny a historie se zaměřením na Podkarpatskou Rus. Měl jsem možnost zůstat v Česku (máme trvalý pobyt s rodinou v České republice), ale moje rozhodnuti bylo všechno pracovat pro prezentaci České republiky v oblasti Zakarpatí. Celý život jsem pracoval v organizaci pro ochranu historických a kulturních památek v Zakarpatí. Ještě v mládí od rodičů jsem měl jsem informaci, že jsme byli součástí Československa. Vždy jsem chtěl znát pravdu, jak tady to bylo za doby T. G. Masaryka. Měli jsme to štěstí, že jsme zde v Zakarpatí mohli sledovat Československou televizi a rozhlas, proto nebyl pro mě problém naučit se česky a slovensky (ovládám ještě ruštinu, ukrajinštinu, trochu mluví i německy, rozumím maďarštině). Měli jsme doma portrét T.G. Masaryka, ale rodiče ho skrývali, protože za světů jsme mohli mít problémy. Ale v roce 1964 jsme poprvé s rodiči navštívili příbuzné v Ostrově nad Ohří a v Karlových Varech. Když Maďaři obsadili v r. 1939, tatínek se již nemohl dostat do Československa. O to více mě zajímaly dějiny první republiky a všechny okolnosti ve mně probouzely zájem o T. G. Masaryka.

JD: Jak se Vám žilo po roce 1989?

IL: Po roce 1989 jsme o našich dějinách mohli hovořit otevřeně a učit objektivně dějiny první republiky. V roce 1996 a 1998 byly založeny krajanské spolky (Společnost J. A. Komenského a KLUB TGM). Pracovali jsme na různých projektech v duchu našeho pana prezidenta Masaryka. Hodně jsme jeho jméno a dílo propagovali. Jsme hrdi na to, že 28.03.2002 jsme odhalili bustu T. G. Masaryka v Užhorodu. Také jsme odhalili za pomoci Ministerstva zahraničí ČR, za pomoci kraje Vysočina a Pardubického kraje, tabule a pomníky T. G. Masaryka v Rachově, v Mukačevě, v Chustě,ve Velkym Bereznym a v Perečině společně s pomníky M. R. Štefánika. Čtenáři mohou sledovat naše webové stránky: www.klubtgm.cz.

JD: Znají obyvatelé Užhorodu nebo Podkarpatské Rusi jméno a dílo T. G. Masaryka?

IL: Zde v Zakarpatí znají starší lidé více T. G. Masaryka, mladší lidé již minimálně. Na Ukrajině takové znalosti o Masarykovi nejsou, je to pochopitelné. Roky 1. republiky za T. G. Masaryka byly nejlepší pro život obyvatel Podkarpatské Rusi. Celých 20 let! Je to fakt! O publikace a knihy T. G. Masaryka je zájem v Masarykové bývalé české škole v Užhorodě a ve Svalavě.

JD: Vím, že váš klub T. G. Masaryka na Ukrajině je aktivní. Co vše konáte?

IL: Časopis Čas od vašeho klubu v Praze dostáváme, vždy při setkáni se členy a členkami spolku ho čteme. Aktivních členů máme zhruba 35. Připravujeme společně s vaším klubem v Praze vydání kalendáře na rok 2023.

JD: Co můžeme pro vás udělat?

IL: Prosíme o vaše publikace v Čechách, některé články využijeme z časopisu Čas. Děkujeme za podporu.
Musíme zvítězit.
Zdravíme!
Ivan Latka za KLUB TGM v Užhorodě

JD: Sláva Ukrajině!

Josef Dolista
předseda MASDEM