Členové Předsednictva MDH

Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Předseda Masarykova demokratického hnutí

Místopředsedové MDH

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Místopředseda MDH

MUDr. Lidmila Ripová

Místopředsedkyně MDH

Mgr. František Dobšík

Místopředseda MDH

Předsednictvo MDH:

Prof. Michael Halaška
Doc. Vratislav Preclík
Mudr. Lidmila Ripová
Mgr. František Dobšík
Ing. Jitka Nevečeřalová, CSc.
Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.
Lubomír Sazovský
Mgr. Zdeněk Pokorný
Ing. Zuzana Faflíková

Náhradníci Předsednictva MDH:

Mgr. Jaroslava Doležalová
Mgr. Markéta Seidlová
RNDr. Pavel Schmidt, CSc.

Kontrolní komise MDH:

Ing, Mgr Vít Berka
Bc, Dagmar Křesťanová
František Harlas
Eva Osičková
Marek Hruška

Náhradníci kontrolní komise MDH:

Mgr. Eva Dvořáčková
Miroslava Beňová