Struktura MDH

Územní struktura

Klub Předseda
TGM KARLOVY VARY Mgr. Igor Gubič
TGM KOPŘIVNICE Mgr. Jaroslav Šula
TGM MOHYKÁN Slávek Bervic
TGM PLZEŇ Mgr. Milada Hofmanová
TGM PRAHA Ing. Vladimír Prchlík
TGM PŘÍBRAM MUDr. Lidmila Ripová
TGM TÁBOR
TGM TEPLICE
TGM UŽHOROD Ivan Latka
TGM ČESKÉ BUDĚJOVICE Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.

Organizační struktura

Sněm: Nejvyšší orgán svolávaný 1 x za 5 roků
Předsednictvo: 14 členů volených sněmem MDH
Předseda: Statutární orgán volený sněmem MDH
Místopředsedové: 3 místopředsedové volení Předsednictvem
Kontrolní a revizní komise: 5 členů volených Sněmem
Náhradníci Předsednictva: 5 členů volených Sněmem
Sekretariát: výkonná tajemnice - Mgr. Jindřiška Nevyjelová