Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Vítejte na stránkách Masarykova demokratického hnutí

Čtrnáctý ročník soutěže

Statut XV. ročníku soutěže o TGM pro školní rok 2021 - 2022 pro základní a střední školy naleznete v přiloženém odkaze.

Více

Časopis ČAS 136

K dispozici je elektronická verze časopisu ČAS číslo 136 - vydání za říjen až prosinec 2021.

Více

Výborná zpráva

Předsednictvo MDH s pocitem radosti a spokojenosti sděluje, že od ledna 2022 má MDH dva nové Kluby TGM. S přispěním předsedy MDH, Prof. Dr. Josefa Dolisty vytvořily členky MDH v Hořovicích K TGM Hořovice.
Předsedkyní se stala Mgr.et Mgr. Lenka Šedivá.
Klub vypracoval svůj program na rok 2022, a bude se podílet i na plnění programu P MDH.
Další novinkou je vstup šesti osob se vztahem k zámku Hluboš u Příbrami do MDH v r.2021 a rozhodnutí od ledna 2022 vytvořit Klub TGM Hluboš. Také zde při zakládání přispěl radou pan Prof. Dr.Josef Dolista, předseda MDH.
Předsedkyní K TGM Hluboš se stala paní Jana Merunková, zakladatelka, ředitelka Zámek Hluboš z.ú.
V připraveném programu je již ohlášena první akce pro veřejnost, kterou je od března umístění Putovní výstavy „MASARYKŮV ODKAZ“, který klubu zapůjčí P MDH.
Oba kolektivy chválíme za jejich rozhodnutí a budeme se těšit na spolupráci.

Slovo předsedy

Milí členové Masarykova demokratického hnutí, milí sympatizanti našeho hnutí,srdečně vás pozdravuji!

Naše webové stránky jsou inovovány, můžete je pravidelně sledovat (www.masarykovohnuti.cz). Významný je i facebook, kam dáváme drobné a aktuální zprávy. Stačí kliknout na modře uvedený facebook vpravo u našich webových stránek.

Často dostávám otázky, k čemu je vlastně Masarykovo demokratické hnutí. Odpověď je stále stejná. Usoučasňujeme morální nadčasový odkaz T. G. Masaryka, i jeho mnohé politické vize byly nadčasové, probouzíme zájem o dílo našeho prvního prezidenta. Není to pouze kladení věnců u jeho soch, ale chceme mnohem více zprostředkovat poznatky z jeho životního díla především mladé generaci.

Co potřebujeme dnes nejvíce? Získávat nové členy do našeho hnutí. Všechny členy našeho hnutí vyzývám ke zpytování vlastní činnosti. Kolik nových členů jste získali? Bez nových členů vymřeme. Bez nových členů ztratí Masarykovo demokratické hnutí kontinuitu. Bez nových členů se vytratí z českých novodobých dějin hnutí, které mělo odkazovat na nadčasové ideje T. G. Masaryka. Lidé jsou nejdražším kapitálem našeho hnutí!

V roce 2022 pokračujeme v odměňování těch studentů a učitelů, kteří se účastní literární soutěže v „masarykovských“ tématech. Pokračujeme v hledání spolupracovníků a institucí, pokud se blíží cílům našeho hnutí. Chceme založit nové kluby ve velkých městech České republiky. Pomozte!

Děkuji vám všem za zaslání členských a sponzorských příspěvků našemu hnutí! Ale také za pochopení mých výzev a proseb.

Pokud najdeme lidi, kteří s neuvěřitelným nasazením dýchají pro naše hnutí, posunou ideje T. G. Masaryka dopředu.

Že procházíme obtížným obdobím, je zřejmé. Chci vás povzbudit a dodat naději, činil tak po první světové válce i T. G. Masaryk. Naší nadějí jsou mladí lidé, které vzděláváme, vychováváme, učíme nejrůznějším dovednostem v prospěch našeho národa. Tak to dělali naši předkové, tak to budeme dělat i my. Nesmíme se dostat do stavu rezignace a beznaděje.


Josef Dolista
předseda MASDEM
K 1.1.2022

Akce v Užhorodě - 22. 9. 2021

PF 2022

Kopřivnické pressování - 25. 10. 2021

Fotografie ze VI. sněmu MDH

Dne 10. září 2021 proběhl v Praze již VI. Sněm MDH. Fotoreportáž v následujícím odkaze.

Fotoreportáž

Masaryk a legie

Informace o nové knize Masaryk a legie od doc. Vratislava Preclíka

Více