Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Vítejte na stránkách Masarykova demokratického hnutí

Čtrnáctý ročník soutěže

Statut XV. ročníku soutěže o TGM pro školní rok 2021 - 2022 pro základní a střední školy naleznete v přiloženém odkaze.

Více

Časopis ČAS 137

K dispozici je elektronická verze časopisu ČAS číslo 137 - vydání za leden až březen 2022.

Více

Výborná zpráva

Předsednictvo MDH s pocitem radosti a spokojenosti sděluje, že od ledna 2022 má MDH dva nové Kluby TGM. S přispěním předsedy MDH, Prof. Dr. Josefa Dolisty vytvořily členky MDH v Hořovicích K TGM Hořovice.
Předsedkyní se stala Mgr.et Mgr. Lenka Šedivá.
Klub vypracoval svůj program na rok 2022, a bude se podílet i na plnění programu P MDH.
Další novinkou je vstup šesti osob se vztahem k zámku Hluboš u Příbrami do MDH v r.2021 a rozhodnutí od ledna 2022 vytvořit Klub TGM Hluboš. Také zde při zakládání přispěl radou pan Prof. Dr.Josef Dolista, předseda MDH.
Předsedkyní K TGM Hluboš se stala paní Jana Merunková, zakladatelka, ředitelka Zámek Hluboš z.ú.
V připraveném programu je již ohlášena první akce pro veřejnost, kterou je od března umístění Putovní výstavy „MASARYKŮV ODKAZ“, který klubu zapůjčí P MDH.
Oba kolektivy chválíme za jejich rozhodnutí a budeme se těšit na spolupráci.

Slovo předsedy

Slovo předsedy – jaro 2022

T. G. Masaryk vyjadřoval velkou úctu k ženám. Úcta k ženám měla u něj konkrétní obsah, chtěl, aby ženám bylo dopřáno vzdělání, protože ženy mají velký podíl na vzdělávání dětí. Vliv vzdělaných žen na společnost a na různé obory bude velký, v tom se T. G. Masaryk nemýlil. Neobával se vyjadřovat, že žena bude mít velký vliv na vědu. Ženám se mělo usnadnit vzdělání na základních školách, ale ženy se měly vzdělávat také na univerzitách. V dnešní době je toto vše samozřejmostí, dnes nás nepřekvapí, když vidíme ženy v každém odvětví lidské činnosti. Ale v době T. G. Masaryka to samozřejmostí nebylo a jsme vděčni, že odkaz T. G. Masaryka se naplnil. O to více je tragické, že i v dnešní době jsou ženy znásilňovány, mučeny, zabíjeny. Zde by T. G. Masaryk nasadil všechny páky svého vlivu, aby chránil ženy v jejích právech a v důstojném zacházení. T. G. Masaryk oceňoval medicínské vzdělání žen, vážil si lékařek, nakonec však každé ženy, která se vhodně uplatnila v jakémkoliv směru lidské činnosti.

Členové Masarykova demokratického hnutí v duchu Deklarace lidských práv a svobod podporují snahu žen, které s dětmi utekly před válkami, hladomorem, nemocemi, bez rozdílu národnosti a barvy pleti, o efektivní začlenění do naší české společnosti. Mám radost, když vidím, jak reagují občané a naše české instituce, aby o tyto ženy bylo zpočátku postaráno, než se začlení do pracovního procesu a budou žít ze své mzdy. Pomáhejme jim! T. G. Masaryk svým vlivem by byl velmi nápomocen těmto ženám v nouzi.

Sociální otázky a sociální problematiky byly velmi blízké T. G. Masarykovi. Prokázal tak své otevřené srdce lidem v nouzi. Zajímal se o životní zkoušky mnoha lidí a jejich chudobu. Proto i sociální otázky v dnešní době nás jako členy Masarykova demokratického hnutí musejí zajímat a každý z nás ať chudým lidem pomáhá, jak mu to dovolí jeho životní okolnosti.

Musíme živit v sobě naději, že zase bude v Evropě mír a ženy nebudou cílem násilí a bezpráví!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
3.5.2022

Akce v Užhorodě - 22. 9. 2021

Kopřivnické pressování - 25. 10. 2021

Fotografie ze VI. sněmu MDH

Dne 10. září 2021 proběhl v Praze již VI. Sněm MDH. Fotoreportáž v následujícím odkaze.

Fotoreportáž

Masaryk a legie

Informace o nové knize Masaryk a legie od doc. Vratislava Preclíka

Více