Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Vítejte na stránkách Masarykova demokratického hnutí

Šestnáctý ročník soutěže

Statut XVI. ročníku soutěže o TGM pro školní rok 2022 - 2023 pro základní a střední školy naleznete v přiloženém odkaze.

Více

Časopis ČAS 141

K dispozici je elektronická verze časopisu ČAS číslo 141 - vydání za leden až březen 2023.

Více

Výborná zpráva

  • Máme nově zvoleného prezidenta České republiky (28.1.2023)
  • Lze si objednat knihy u paní tajemnice ing. B. Zapletalové od doc. Vratislava Preclíka "Masaryk a legie" a od Mgr. Zdeňka Pokorného "Havlíček zůstává naším programem". Doporučujeme!
  • Komunikujeme se spřátelenými organizacemi, konkrétně a především s Československými legionáři a Československým ústavem zahraničním
  • Učitelé chválí naši činnost, zvláště historici a češtináři
  • Navazujeme nové kontakty se schopnými autory psát odborné texty do časopisu Čas
  • Jednali jsme s řediteli vybraných škol o možnosti účasti žáků a žákyň do naší soutěže
  • Velké poděkování patří našim členům a podporovatelům, kteří jsou nám věrni a poslali finanční příspěvky
  • Postupně budeme informovat naše členy více elektronicky než jen prostřednictvím časopisu Čas

Slovo předsedy

Slovo předsedy

Drazí přátelé!
Městský soud v Praze, který má na starosti i naše Masarykovo demokratické hnutí, vyhlásil naše cíle tímto způsobem: „Sdružování fyzických a právnických osob usilujících o to, aby etické, humanitní a demokratické ideje T. G. Masaryka se staly základem i součástí politiky státu a života občanů.“
Toto jeho stanovisko je vynikající! Tímto směrem kráčíme! Vy jako členové MDH podporujete tyto cíle členskými příspěvky, svou aktivitou, MDH jde touto cestou vyhlašováním žákovských a studentských soutěží, na předsednictvu pracujeme tak, abychom dosáhli jmenovaných cílů. Etika, humanita, výchova k občanství, to je smysl našeho hnutí. Mnoho lidí, kteří nechápou smysl našeho hnutí, mně říká, k čemu jsme, že je to již dávná doby od konce života T. G. Masaryka. Že tedy postrádají smysl našeho hnutí. Jenže my neoslavujeme T. G. Masaryka, my odkazujeme přesně na to, co správně vystihnul Městský soud v Praze. K etickým, humanitním a demokratickým idejím na příkladu odkazu T. G. Masaryka chceme vzdělávat a vychovávat.
Nemáme recepty, tzv. kuchařku, jak tuto práci konat. Je na našem svobodném rozhodnutí, jaké metody zvolíme, hlavně však musíme něco vytvářet, hlavně efektivně! Máme mnoho možností. Můžeme hledat na školách sympatii ředitelů a učitelů pro soutěže, můžeme prezentovat časopis Čas, můžeme hledat solidní budoucí členy MDH, můžeme se vzdělávat na základě vydaných knih MDH, případně jiných, můžeme podnítit svými nápady vedení MDH, můžeme sdílet naše hodnoty s dalšími lidmi.
Měl jsem setkání se slovenskými vysokoškolskými studenty. Samozřejmě věděli, že naším prvním prezidentem byl T. G. Masaryk. Ale nikdy od něho nic nečetli, neznali ani jednu jeho knihu. Mnozí z vás máte vliv na mladší generaci. Znají vaši nejbližší něco z díla T. G. Masaryka?
Prosím o sledování našich stránek, pro zprávy aktuální je vhodný facebook. Tam se občas podívejte a získáte důležité informace.
Chci poděkovat našim členům MDH, kteří MDH podporují finančně, je to úžasné a vyjadřují krásný postoj k naší činnosti.
Od r. 2024 malinko zvýšíme členské příspěvky. Předsednictvo odsouhlasilo tuto změnu v únoru v r. 2023 na rok 2024: Důchodci 200 Kč a pracující 300 Kč + příplatek v případě tištěné verze časopisu Čas: důchodci 250 Kč a pracující 350 Kč. Je mně to osobně líto, ale ceny jdou vzhůru za poštovné a pak ceny další, které se týkají vydání časopisu Čas. V r. 2024 budeme posílat Čas jako dvojčíslí, abychom ušetřili finance na stabilizaci MDH. Nevíme, jak se projeví škrty Ministerstva financí na rok 2024.
Přeji vám všem jen vše dobré, hlavně zdraví a osobní spokojenost. Neváhejte se mně dotazovat, nabízet podněty a dávat najevo, že všichni táhneme za jeden provaz.
Přeji vám všem krásné dny a hodně sil po celý rok 2023!


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
4.3.2023

Kopřivnické pressování - 10. 11. 2022

Vydáno klubem v Užhorodě

Fotografie ze VI. sněmu MDH

Dne 10. září 2021 proběhl v Praze již VI. Sněm MDH. Fotoreportáž v následujícím odkaze.

Fotoreportáž

Masaryk a legie

Informace o nové knize Masaryk a legie od doc. Vratislava Preclíka

Více