Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Vítejte na stránkách Masarykova demokratického hnutí

Čtrnáctý ročník soutěže

Statut XV. ročníku soutěže o TGM pro školní rok 2021 - 2022 pro základní a střední školy naleznete v přiloženém odkaze.

Více

Časopis ČAS 139

K dispozici je elektronická verze časopisu ČAS číslo 139 - vydání za červenec až září 2022.

Více

Výborná zpráva

Dne 25.9.2022 zasedala hodnotící komise žákovských prací. Uznání patří nejen žákům, kteří se do soutěže přihlásili, ale také jejich učitelům. Velmi jim děkuji. Práce mají dvě kategorie, kategorie I. obsahuje práce dětí až do páté třídy, kategorie II. obsahuje práce většinou až do osmé třídy, někdy i deváté. Každá práce má svou hodnotu, protože poznáváme jako členové komise, že se žáci museli zabývat T. G. Masarykem a jeho odkazem. V tomto roce 2021/2022 komise byla překvapená vysokou úrovní prací v druhé kategorii. Návrhy na ceny a uznání předložených prací se tak se staly složitou záležitostí, k závěru samozřejmě komise došla. Kéž by takových prací bylo více! A zájem na školách byl větší, pokud se jedná o školy v České republice, které zejména mají v názvu školy jméno T. G. Masaryka.

V září bude vydáno číslo 3. časopisu ČAS v tomto roce 2022.

Těšíme se na setkání v Kopřivnici, kde Masarykovo hnutí nikdy nechybí!

Poděkování patří všem těm, kteří přispěli svými silami a časovou dispozicí ke stěhování do nové kanceláře.

Slovo předsedy

Slovo předsedy – podzim r. 2022

Drazí přátelé,
podzimem se začínají projevovat u mnoha lidí deprese, špatné nálady, některé děti se zlobí, že učitelé na ně mají požadavky a také se začínají projevovat tzv. „podzimní nemoce“. Podzim však také přináší krásné pohledy na stromy, které mění barvu listí a při slunečním svitu je příjemné jít do lesa na procházku. popřemýšlet o naší životní cestě, třeba najdeme i klíč k řešení některých problémů. I když podzim nám přináší již mnoho ekonomických problémů, stejně si můžeme či musíme uchovat chladnou hlavu. Není tedy jen důvod ke smutku. Je důvod i k radosti. Musíme se naučit nově vidět věci a náš mikrosvět a svět vůbec i z té opačné a lepší strany. Jsou důvody k radosti. Lidé, co stráví v přírodě alespoň 30 minut denně, jsou na tom psychicky lépe než ti, co zůstávají doma bez komunikace s vnějším světem.
Chci dát podnět našim starším členům hnutí, aby se starali o své zdraví. Na podzim je třeba se zaměřit na příjem vitamínů a je nutné, pokud je to možné, vyhýbat se všemu, kde je mnoho lidí z důvodu virových nákaz. Doporučuji měřit pravidelně krevní tlak, nechat si vyšetřit hladinu cholesterolu, velkým rizikovým faktorem je obezita. LDL-cholesterol čím je nižší, tím je to pro organismus lepší.
Mou radostí jsou studenti. Uvědomuji si, že oni již vytvářejí budoucnost naší země. T. G. Masaryk pobýval profesně na univerzitách a dobře si uvědomoval význam vzdělání mladé generace. Je nutné je přivádět k odpovědnosti za naši zemi.
Dostávám otázky, koho volit za prezidenta České republiky. Máme jako vzor prezidenta T. G. Masaryka. Musí to být člověk bezúhonný, vzdělaný, který podporuje hodnoty svobody, demokracie, lidských práv, se smyslem pro spolupráci s ostatními národy a státy, který ctí tzv. západní hodnoty. Musíme přemýšlet o jednotlivých kandidátech na funkci prezident a pak vybrat.
Pokud by se mě někdo zeptal, co bych mu doporučil k četbě podzimních večerů, pak bych asi odpověděl: Doporučuji knihu Petra Zídka, Utajená láska prezidenta Masaryka, vyd. Universum, Praha 2017. V knize najdeme mnoho podnětů a informací kolem osoby T. G. Masaryka.


Váš


Josef Dolista
předseda MDH
3.9.2022

Akce v Užhorodě - 22. 9. 2021

Kopřivnické pressování - 25. 10. 2021

Fotografie ze VI. sněmu MDH

Dne 10. září 2021 proběhl v Praze již VI. Sněm MDH. Fotoreportáž v následujícím odkaze.

Fotoreportáž

Masaryk a legie

Informace o nové knize Masaryk a legie od doc. Vratislava Preclíka

Více