Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Klubové podvečery

Pozor: Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci divadla Kolowrat se klubové podvečery přesouvají do Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1.

Kritické a etické úvahy TGM k důsledkům Francouzské revoluce

19. 10. 2019 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Prof.Dr. Josef Dolista, Ph.D.,TH.D.,LL.M.,Dr.h.c.

Detail Akce

TGM a Legie

24. 9. 2019 v 16:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Detail Akce

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků

21. 5. 2019 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás budou provázet PhDr. Martin Nekola, PhD a MUDr. Lidmila Ripová.

Detail Akce

T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus

26. 3. 2019 v 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na podvečer v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Večerem Vás bude provázet Doc. Vratislav Preclík, CSc. a Erik Lukas.

Detail Akce