Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s Ing. Jitkou Nevečeřalovou-Preclíkovou

JD: Co Vám v současné době dělá největší radost? Starost?

JNP: Radost: z programů TV Noe, starost: Válka na Ukrajině a zdraví.

JD: Jaké bylo Vaše profesní povolání? Měli Vaše rodiče zájem o T. G. Masaryka? Pokud ano, jak se to projevovalo? Četli jeho dílo?

JNP Povolání: pedagog na ČVUT
Rodiče: Občas pohovořili a jako členové ELK (Evropského literárního klubu) četli i vydané práce

JD: Jaká hlavní idea od T. G. Masaryka je pro Vás klíčová?

JNP: Masarykova idea humanity (Toť náš národní program)

JD: Kde vidíte důrazy, kam by se mělo ubírat Masarykovo demokratické hnutí?

JNP: Přednášková činnost a seznamování mladé generace s TGM různými formami (soutěž, výstava, publikace aj.)

JD: Může být Masaryk inspirátorem pro výchovu mladé generace dnes?

JNP: Ano.

JD: Vaše osobní sdělení k válce na Ukrajině?

JNP: Je to absurdní boj Slovanů proti Slovanům naprosto popírající ideu Josefa Jungmanna o vzájemnosti. Je potřeba proti agresorovi energicky zakročit.

Děkuji Vám za rozhovor!

Josef Dolista
předseda MASDEM