Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Jaromír Šlápota je předseda Československého ústavu zahraničního, který pomáhá českým krajanům.
Rozhovor s ním vede předseda MDH Josef Dolista

JD: Co Vám v současné době dělá největší radost?

JŠ: Jarní slunce, zdraví rodiny, jinak společenské a politické dění mě dělá trudnomyslným.

JD: Jaké bylo Vaše profesní povolání? Měli Vaše rodiče zájem o T. G. Masaryka? Pokud ano, jak se to projevovalo? Četli jeho dílo?

JŠ: Dělník, technik, úředník, poslanec, živnostník, důchodce. 30 let předseda Československého ústavu zahraničního založeného prezidentem T. G. Masarykem. Za 5 roků jsme zrealizovali 4 památníky TGM ve světě a 3 památníky s bustami.
Rodiče měli zájem o TGM. V obývacím pokoji byla busta TGM od roku 1945 až do úmrtí rodičů. Četli knihy o TGM pro veřejnost. Byly vždy v knihovně.

JD: Jaká hlavní idea od T. G. Masaryka je pro Vás klíčová?

JŠ: Nebát se, nekrást, vlastenectví není střet se sousedními státy.

JD: Kde vidíte důrazy, kam by se mělo ubírat Masarykovo demokratické hnutí?

JŠ: Pokusit se zdůraznit mladé generaci osobnost člověka, který v 63 letech se vydal do světa a dokázal do obdivuhodné demokratické podoby utvořit nový stát Československou republiku.

JD: Může být Masaryk inspirátorem pro výchovu mladé generace dnes?

JŠ: Jako osobnost, která dodržovala zásady, které prohlásil a tím dosáhl postavení prezidenta.

JD: Udělal jste mnoho pro české děti v cizině. Můžete sdělit Vaše zkušenosti? A proč to děláte?

JŠ: Aby si děti v cizině zachovaly češtinu je nejdůležitější, když projdou školní výchovou v českém jazyce. Důležité je najít ve skupinách, kterým se věnujeme, schopné učitele, kteří výuku berou jako poslání. Byl jsem vychován k obdivu Československa, češtiny, Sokola, Moravy a současná má finanční situace mi umožňuje, abych v těchto iniciativách pokračoval bez důvodu k získávání finančních prostředků.

JD: Co byste sdělil k otázkám války na Ukrajině?

JŠ: Zažil jsem 2. světovou válku jako šestiletý, mám v paměti letadla na obloze, hučení sirén, cizí vojáky v uniformách, otce v německém vězení, chleba s margarinem, kozí mléko atd. Až do bombardování Srbska jsem nevěřil, že v Evropě může dojít k vojenskému konfliktu. Události na Ukrajině ve mně vyvolaly trudnomyslnost a nevěřícně přijímám, že slované prolévají slovanskou krev. Odsuzuji.

Děkuji Vám za rozhovor!

Josef Dolista
předseda MASDEM