Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Rozhovor předsedy hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s MUDr. Ripovou Lidmilou (atestace II., stupně obor ORL)

Paní doktorko, můžete nám sdělit důvod Vašeho dlouhodobého zájmu o Masarykovo demokratické hnutí a odkdy jste vlastně členkou hnutí?

K Masarykovi mě přivedl otec. Četl spisy TGM a Beneše a doporučoval nám je. Pracoval před válkou jako ředitel v tiskárně Pelz v Příbrami. V roce 1948 byla tiskárna vyvlastněna a otec byl ustaven národním správcem. Naše rodina se pak přestěhovala do Příbrami. Do Masarykova hnutí jsem vstoupila po jeho obnovení. Zároveň jsem za Příbram kandidovala do 1. senátu za Masarykovu demokratickou stranu. Po smrti předsedy strana existuje, ale stagnuje.

Co Vám v současné době dělá největší radost?

Mám tři vnučky a ty mi dělají největší radost a pak práce a lidé v Masarykově demokratickém hnutí a kaplička sv .Jana Nepomuckého v Příbrami, kterou jsem nechala opravit z vlastních prostředků ve spolupráci s městem Příbram.

Jako lékařka jste určitě také z profesních důvodu působila v cizině, kde to bylo a na jak dlouho?

Jako studentka FVL UK jsem doprovázela jako zdravotník skupinu studentů při sklizni vína ve Francii. Výměnnou chirurgickou stáž jsem absolvovala v nemocnici v Záhřebu. Na interním oddělení jsem získala nové zkušenosti ze zdravotnictví na ostrově Stord a v Bergenu. Poznala jsem i co obnáší práce obvodního lékaře v Norsku. Jako ORL lékařka jsem byla na pobytové stáži v Mombase v Keni. Ta byla špatně organizována, zklamala mě, musela jsem si návštěvu nemocnice, lékáren i škol zařizovat sama. Špatné zkušenosti jsem měla se zdravotnictvím při rekondici horníků na Ukrajině v Dagomysu. Na léčebný pobyt jsem měla jako lékařka ZUNZu Příbram na starosti 150 horníků. Zodpovědnost to byla velká. V Praze 7 jsem vybudovala ORL pracoviště se špičkovou audiologií se zaměřením na tinnitus, o němž jsem opakovně přednášela. V září 2021 jsem ukončila činnost. V Příbrami mám v domě, kde bydlím ORL poradnu.

Pobýváte nyní v Příbrami. Máte nějaké plány do budoucnosti.

Obnovit klub TGM, neboť členové zemřeli a získat nové členy. Spolupráci s majitelkou zámku Hluboš. Psala jsem o zámku články, zaktualizovat je v místním tisku. Ve vývěsní skříni na hlavní třídě v Příbrami aktuálně sdělovat akce z MDH a o akcích přednášet.

Jaká hlavní idea od T. G. Masaryka je pro Vás klíčová?

Nezpronevěřit se ideám TGM.

Kde vidíte důrazy, kam by se mělo ubírat Masarykovo demokratické hnutí?

Oslovovat hlavně mladé lidi, o což se naše hnutí snaží. Studenti čtou a pak píší o TGM práce, někdy až na popud učitelů, ale pak rádi zjišťují, že se dozvěděli mnoho zajímavého o životě našeho prvního prezidenta.

Jak se rodil Váš vztah k Hluboši, kde T. G. Masaryk pobýval, máte k tomuto místu nějaké zajímavosti.

Před asi slo lety mě a manžela, pracoval na ministerstvu financí, požádala ing,.Velková o pomoc při obnově zámku a vybudování exposice týkající se TGM a jeho rodiny. O zámku jsem psala v místním tisku pomáhali jsme při akcích na zámku, konal se tam i ples. Jsem ráda, že nová majitelka chce exposici obnovit. Na Hluboš, jako 1.sídlo prezidenta, by se nemělo zapomínat, velice se tam líbilo hlavně jeho ženě Charlottě.

Děkuji Vám za rozhovor!

Josef Dolista
předseda MASDEM